ZAANGAŻOWANIE W
DZIAŁANIE

Badania Marketingowe

Dzięki nam uzyskasz ważne informacje dla Twojego biznesu. 

Badania marketingowe pomagają w rozpoznaniu i pomiarze zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Wyjaśniają mechanizm zachowań konsumentów oraz konkurentów, jak również pomagają w rozpoznaniu środków umożliwiających oddziaływanie na te zachowania. Zebrane dzięki badaniom marketingowym dane mogą być istotne przy podejmowaniu decyzji przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem.

Przykładowe profile badań:

 • badania poziomu obsługi klientów,
 • badania opinii i preferencji klientów,
 • badania satysfakcji klientów,
 • badania postaw konsumentów i zwyczajów użytkowania (U&A),
 • badania wizerunku marek i produktów,                 
 • badania szans rynkowych nowych produktów i usług,
 • badania opinii i preferencji resellerów,
 • badania rynku,
 • badania konkurencji,
 • badania zauważalności efektywności kampanii reklamowych,
 • badania materiałów reklamowych (pre-testing).

Stosujemy wszystkie techniki badawcze z zakresu

 • metod ilościowych,
 • metod jakościowych,
 • analizy danych.

Zapewniamy:

 • konsultacje w zakresie konstrukcji ankiety,
 • opracowanie ankiety,
 • uzgodnienia w trakcie przeprowadzania badania,
 • zapewnienie rzetelnych ankieterów na terenie całego kraju,
 • bieżącą kontrolę jakości przeprowadzanego badania przez osobę nadzorującą projekt,
 • analizę wyników badań,
 • sporządzenie raportu podsumowującego badanie wraz z rekomendacją i przesłanie do firmy zlecającej przeprowadzenie badania. 

                                                                                             

Audyt merchandisingowy

Poprzez audyt merchandisingowy kontrolujemy działania m.in. w zakresie:

 • przestrzegania standardów i zaleceń sprzedażowych i marketingowych,
 • weryfikacji wizerunku pracowników w odniesieniu do obowiązujących standardów,
 • ekspozycji towarów,
 • aktualności i poprawności ekspozycji materiałów promocyjnych i reklamowych,
 • zagospodarowania przestrzeni,
 • czystości w placówkach.

Audyt merchandisingowy może przełożyć się na wiele korzyści m.in. na podniesienie satysfakcji klienta, podniesienie jakości funkcjonowania firmy w audytowanych, wyżej wymienionych obszarach  oraz dostosowanie istniejących standardów do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów lub opracowanie standardów obsługi klienta, jeśli w danej firmie nie zostały dotychczas wprowadzone.  

 

Tajemniczy Klient

Jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów, ponieważ nie bada opinii na temat hipotetycznych sytuacji, a jej celem jest pokazanie realnego obrazu prawdziwych doświadczeń klientów np. w placówkach bankowych, sieciach handlowych, salonach samochodowych, aptekach oraz innych punktach, w których wymagane jest przeprowadzenie Mystery Shopping.

Punktem wyjścia badań Mystery Shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw. Standardów Obsługi Klienta, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami. Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy.

Narzędziem badawczym jest scenariusz audytu, zawierający pytania określone w oparciu o cele kontroli.

Badanie polega na udaniu się Tajemniczego Klienta do wybranej placówki i opisanie doświadczeń z wizyty w uprzednio przygotowanych kwestionariuszach. Najczęściej ocenianymi obszarami są: wizerunek zewnętrzny oraz wewnętrzny placówki, prezentacja produktów, obsługa klienta i mechanizmy budowania lojalności klienta. Tajemniczy Klienci postępują według z góry ustalonych z daną firmą instrukcji. Firma, dla której przeprowadzane jest badanie otrzymuje raport z wynikami.

Cennik za przeprowadzane badanie Mystery Schopping jest ustalany w zależności od rodzaju badania i stopnia jego trudności.

 

Opracowanie Standardów Obsługi Klienta

Standardy Obsługi Klienta opracowujemy poprzez analizę istniejących w firmie informacji m.in. opinii, reklamacji, wyników sprzedaży, regulaminów, instrukcji wewnętrznych itp., wyników badania Tajemniczego Klienta, wniosków wynikających z rozmów z pracownikami oraz kadrą kierowniczą. Przeprowadzamy również analizę procesów wpływających na jakość obsługi, a także przeprowadzamy analizy oraz obserwację i porównanie z działaniami firm konkurencyjnych lub o podobnym profilu działalności w zakresie relacji firma-klient. Wszelka zdobyta w ten sposób wiedza pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony obecnego systemu obsługi klienta i stworzyć dostosowane do realnych potrzeb Standardy Obsługi Klienta

     Już dziś zapytaj o więcej informacji.

 

Reklama Mobilna, Wydruk Wielkoformatowy, Nagrywanie Spotów Reklamowych, Produkcja i Serwis Nośników Reklamowych, Hostessy, Eventy, Kolportaż, Przyczepy Reklamowe, Przebieralnie plażowe, GoPostery - Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Katowice, Szczecin, praca kierowca
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych